Alton Fitzgerald White of Disney’s THE LION KING prepares to record his new album!